1 november jaarvergadering

Aan alle leden van Schietvereniging De Witte Roos

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2016.
Locatie is de schietkelder en de vergadering zal aansluitend plaatsvinden na de gelegenheid om te schieten van 19.00 tot 20.00.
Let op, voor de bezoekers van de jaarvergadering.
De vergadering vindt dus plaats in de kelder en niet in een aparte zaal in de Milandhof.
Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Agenda:

1. Opening door de vicevoorzitter
2. Verkiezing bestuursleden en de wijzigingen in het bestuur.
Aftredend en herkiesbaar: P. Vonk, J. Burggraaf
Aftredend en niet herkiesbaar: J. van Amerongen
Het bestuur doet tevens een voordracht van een nieuw bestuurslid.
3. Mededelingen
4. Notulen van de vorige jaarvergadering
4. Verslag Kascommissie
6. Verslag Penningmeester
7. Verslag Secretaris
8. Benoeming Kascommissie
9. Prijsuitreiking
10. Rondvraag
11. Sluiting