31 Mei laatste Clubavond eerste helft seizoen

Het is weer bijna vakantietijd. In deze periode is de SV gesloten:
Vanaf dinsdagavond 7 juni tot en met dinsdagavond 30 augustus 2022.
Vanaf dinsdagavond 6 september 2022 heten wij jullie weer van harte welkom.

Wellicht een week eerder, hoe dus de berichtgeving in de gaten.
En afhankelijk van de gebeurtenissen en maatregelen ter zijner tijd.

Allemaal een fijne en veilige vakantie gewenst.

Namens het Bestuur

C. Lekx
Voorzitter.