Start seizoen uitgesteld

Helaas kunnen we door onvoorziene omstandigheden niet starten op 3 september met ons winter seizoen. Door waterschade en de daaraan verbonden opruim en schoonmaak acties moeten we helaas tot nader order de seizoenstart uitstellen. Bestuur SV De Witte Roos

Nieuwsbrief – Jaarverslag 2018

Beste mensen, Geen echte nieuwsbrief maar wel het verslag van de jaarvergadering van Januari 2019. In het kader van de AVG een gekuisde versie. Veel leesplezier. Download hier de WEBversie Verslag jaarvergadering jan 2019

Contributie 2019

Voor de leden zijn de nieuwe KNSA kaarten weer beschikbaar, Vanaf komende week kunnen die weer worden opgehaald bij de penningmeester tijdens de regulieren openingsuren. Tevens ontvang je dan het lidmaatschapsbewijs van SV De Witte Roos met het verzoek de contributie voor 2019 te voldoen. De contributie voor een Senior Lid inclusief KNSA afdracht voor … Lees meer

Onderzoek onder KNSA sportschutters

De KNSA doet onderzoek onder de bestaande KNSA-sportschutters (dus leden van KNSA-verenigingen) naar de motieven waarom zij de schietsport beoefenen, op welke wijze zij de schietsport beoefenen en hoe zij de service- en dienstverlening van de KNSA ervaren. Dit onderzoek vloeit voort uit een actie uit het KNSA-meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en moet uiteindelijk bijdragen aan een … Lees meer

Jaarvergadering SV De Witte Roos

Afgelopen dinsdag 29 januari 2019 was de Algemene Jaarvergadering (Alleen voor Leden) In de jaarvergadering zijn de nieuwe contributie bedragen voor 2019 goedgekeurd. Een nieuw element aan de competitie is toegevoegd. Een tweetal nieuwe data gekozen voor Gelukskaart schieten, de eerste avond zal zijn op 16 april 2019. De dinsdag voor Pasen zal er gelegenheid … Lees meer

Laatste Nieuwsbrief 2018

Beste mensen, Competitie 2018 en verlof We komen langzaam maar zeker aan het einde van dit jaar, ook de competitie voor 2018 zit er weer bijna op. Voor hen die in het bezit zijn van een “eigen Verlof” is voor behoud van het verlof verplicht deel te nemen aan de interne competitie. Voor de schutters … Lees meer

Nieuw formulier toegevoegd (WM32)

Publicatie KNSA, donderdag 14 juni 2018 Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Voor jagers staan er geen belangrijke … Lees meer

Privacy wetgeving

In verband met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 hebben wij een nieuwe pagina toegevoegd aan de website. Hier vindt u alle informatie met betrekking tot uw gegevens en de wet. De SV volgt hierin de richtlijnen zoals opgesteld door de KNSA. Heeft u eventuele op of aanmerkingen dan … Lees meer