Contributie 2017

Beste Leden,
De nieuwe lidmaatschapskaarten zijn weer gereed. Ook de KNSA Licentie kaart is binnen en vele van jullie hebben die al mee gekregen tijdens de club avond.
De kosten voor dit jaar zijn gelijk gebleven, wat zoveel wil zeggen dat de contributie niet omhoog gegaan is.
Lidmaatschap SV € 50,-
Lidmaatschap KNSA € 42,50
Totaal € 92,50
Per lid kan dit verschillen i.v.m. afdracht KNSA bij andere SV of,
je bent nog Junior lid.

Wij vragen jullie om de contributie uiterlijk 31 maart te voldoen. Lukt dit niet neem dan even contact op met het bestuur.

Graag onder vermelding van je eigen naam (soms wordt er betaald van een andere rekening dan die op naam staat van de schutter) en KNSA Licentienr.
RABO rekeningnr: NL 65 RABO 0341 9093 35 Ten name van SV De Witte Roos.