Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft.
De eventuele verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
SV De Witte Roos aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij SV De Witte Roos of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SV De Witte Roos.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door SV De Witte Roos.

Privacy beleid en bescherming
Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet.
In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.
Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van SV De Witte Roos en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website www.svdewitteroos.nl accepteert u ons privacy beleid.

E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde e-mail server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Cookies
Onze website www.svdewitteroos.nl maakt gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op een beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
SV De Witte Roos verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Derden
De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.svdewitteroos.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Let op! De AVG (GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Nederlandse Wet op Bescherming van Persoonsgegevens (WBP van 1 september 2001).
De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de WBP. Ingaande juni 2018 vind u op onze website de aangepaste formulieren voor het inschrijven en verkrijgen van een lidmaatschap. Wij conformeren ons aan de modellen zoals die worden verstrekt door de KNSA.

Persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van onze website www.svdewitteroos.nl de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
Bestuur SV De Witte Roos, of via de
webmaster (gebruik het contactformulier)

© (april 2018) SV De Witte Roos