Downloads

Wet Wapen en Munitie.

Circulaire Wapen en Munitie.

Regelement Wapen en Munitie.

WM3 Aanvraag verlof.

WM32 Inlichtingenformulier.

C4 Formulier Eerste aanvraag Wapenverlof.

C5 Formulier Verlenging en Verklaring.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Feb. 2018.

F.A.Q. Verlof.

Veiligheidsreglement SV De Witte Roos.

Noodprocedure SV De Witte Roos.