Geschiedenis

IVM de privacy zijn de namen van de leden en bestuur uit dit onderwerp verwijderd.

2012-06-24

1961                                ‘De Witte Roos’ bestaat 50 jaar                                    2011

Op 16 december 2011 zag de club Abraham: schietvereniging De Witte Roos.  Vijftig jaar geleden opgericht door politieagent …………….
Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter van de vereniging. Om de vereniging te kunnen starten was een startkapitaal nodig. Dit kapitaal werd bijeengebracht door renteloze leningen van ƒ 10,00 of meer door de toenmalige leden.
In de jaren daarna gebeurde het regelmatig dat de lening werd omgezet in een schenking.
Er zijn nog vier leden die van het begin af aan lid zijn, namelijk ……..
JB. kreeg bij de oprichting gelijk het beheer over de geweren en werd aangesteld tot baancommissaris, ook omdat hij bij de reservepolitie zat. Nog steeds is hij baancommissaris.
Voor deze taak heb je wel een vergunning nodig, die elk jaar verlengd dient te worden.
In de beginjaren werd er geschoten in zaal Verhoeff. Voor de ramen werden ijzeren platen gezet om de ruiten te sparen. Bij één plaat was echter een hoekje af en groenteboer M. wist het te presteren om twee schietavonden achter elkaar het raam bij dat hoekje kapot te schieten. Hij heeft zijn lidmaatschap toen maar opgezegd, want het werd een te kostbare hobby. Belangrijke elementen  bij de schietsport zijn: concentratie, houding, ademhaling en natuurlijk ook talent.
Er heerste een behoorlijke competitiestrijd in de beginjaren. En bij kapper Den Bleeker werd menig competitieavond nog eens uitgebreid verhandeld. Eind jaren ‘60 verhuisde de schietbaan van zaal Verhoeff naar een leegstaande schuur achter boerderij De Wenpost waar PvdB boer was geweest. B. was met zijn bedrijf in 1964 verhuisd naar de Dwarsweg. Om het in de winter een beetje behaaglijk te maken in de schuur stond er een ouderwetse petroleumkachel.
Het aansteken lukte niet altijd even goed, wat regelmatig tot een enorme steekvlam leidde, tot grote hilariteit van de aanwezige leden.
In 1970 werd de schuur gesloopt in verband met de bouw van de Milandhof.
Tot de opening van de Milandhof in 1972 was er geen gelegenheid waar de leden konden schieten.
Vanaf de opening in 1972 kon de schietvereniging gebruik maken van de BB-kelder (Bescherming Bevolking) in de Milandhof, een plek waar nog steeds geschoten wordt. De vereniging ging er geweldig op vooruit. Van één schietbaan naar vijf schietbanen. Was JB vroeger als enige de baancommissaris, thans zijn er vijf baancommissarissen. Zij bewaken de veiligheid. De vijf geweren werden destijds door JB mee naar huis genomen en lagen daar onder z’n bed.
Op de schietavond nam hij ze op de fiets mee naar de clubavond. Nu is dat ondenkbaar. De geweren zitten nu veilig opgeborgen in een kluis in de schietkelder.
Jaarlijks wordt dit gecontroleerd. De eisen ten aanzien van de veiligheid zijn erg streng geworden.
De meeste leden hebben een eigen wapen waar ze op de clubavond mee schieten. Deze wapens moet thuis in een kluis liggen. Bij controle dit jaar was dit bij een lid van de vereniging niet het geval met als gevolg dat zijn lidmaatschap beëindigd is.
Bekend was de schiet-, sjoel- en dartavond van De Witte Roos rond Sinterklaas.
Iedereen kon meedoen en daarbij een banketletter of speculaaspop winnen.
Deze drukbezochte avonden werden vroeger georganiseerd door bakker De Leeuw en bakker Ton.
Vanwege allerlei veiligheidseisen moest in 2000 met deze activiteit worden gestopt.
In de jaren ‘80, de bloeiperiode van de club, werd meegedaan met de Stichtse Competitie, een competitie die buiten het
KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) verband om werd gehouden.
Met de vijf beste schutters van de vereniging reisde men af naar plaatsen die meededen in deze competitie, zoals Benschop, Lopik en ’s-Graveland. In 2006 moest De Witte Roos uit wettelijke verplichtingen lid worden van de KNSA.
Dit kostte de club erg veel leden. Het ledental daalde van 90 (inclusief de donateurs) naar 30 leden. Dit was het gevolg van een enorme stijging van de contributie. Van € 12,50 naar € 75,00 nu. Voor de penningmeester, die deze functie al zo’n 45 jaar vervult, een hele klus om steeds weer de eindjes aan elkaar te knopen.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Witte Roos gaan de leden met hun partners binnenkort
kleiduiven schieten in Biddinghuizen met aansluitend een gezellige avond.
De huidige voorzitter vertelt dat het voortbestaan van de schietvereniging erg onzeker is.
De KNSA eist dat de clubs gecertificeerd worden. Dat wil zeggen dat de bestuursleden en veiligheidsmensen dienen te handelen volgens het protocol van de KNSA.
Dit houdt in dat de statuten aangepast moeten worden, waarbij het karakter van de vrijwilliger (waar de club op draait) weg is. Ook zullen er cursussen gevolgd moeten gaan worden waarbij menig lid zal afhaken. “Op zich is dit niet slecht, maar voor kleine verenigingen lastiger”, aldus de vorzitter.
Mochten er mensen zij die lid van de club willen worden, dinsdagavond is de vaste schietavond.

De Berichtgever feliciteert De Witte Roos met dit jubileum en wenst hun nog een heel lang bestaan toe.