Gesloten tot 1 september 2020

Laatste bericht,

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Beste mensen,
In navolging van alle maatregelen is de Schietvereniging minimaal tot 20 mei 2020 gesloten.
Nieuwe regels of wijzigingen in de maatregelen kunnen deze periode beïnvloeden.
Voor de laatste berichtgeving en of  wijzigingen verwijzen wij naar de website en of de email berichten.
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Het Bestuur.

Schietsportverenigingen blijven grotendeels gesloten
woensdag 22 april 2020

De wettelijke verplichting, in verband met de coronacrisis, tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) is verlengd tot 20 mei 2020.

Daarop is voor de sport wel een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde jeugdsporters. Die uitzondering komt erop neer dat met ingang van 29 april 2020 jongeren tot en met 18 jaar in verenigingsverband hun sport weer mogen beoefenen, mits die beoefening buiten plaatsvindt en de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. In de schietsport zijn er niet veel jeugdige sportschutters, maar tot en met 18 jaar zijn dat toch nog ruim 1.200 jeugdsportschutters, verdeeld over bijna 300 schietsportverenigingen.

— Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 19:00 —
Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april
Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 19:00

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

— Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 17:35 —
Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport
Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 17:35

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

* Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april.
Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
* Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.
Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
* Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
* Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
* Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
* Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.