Ledenkaarten KNSA beschikbaar

Contributie 2017.

Voor de leden zijn de nieuwe KNSA kaarten weer beschikbaar, vanaf komende week kunnen die weer worden opgehaald bij de penningmeester tijdens de openingsuren.
Tevens ontvang je dan het lidmaatschapsbewijs van SV De Witte Roos en het verzoek de contributie voor 2017 te voldoen.
De contributie voor een 2017 bedraagt € 92,50 en is dus gelijk aan 2016.
Voor de leden die elders zijn ingeschreven bij de KNSA bedraagt de contributie € 50,-
Graag zo spoedig mogelijk overmaken, met het verzoek dit uiterlijk eind maart te hebben voldaan.

Bestuur SV De Witte Roos.