Nieuw WM32 Formulier

Er is een nieuw WM32 formulier
Download het nieuwe formulier

Het nieuwe WM 32 inlichtingenformulier
kan nu worden gebruikt voor de nieuwe aanvragers jachtakte/verlof

Staatscourant
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Regeling wapens en munitie gewijzigd.
Dit is bekend gesteld in de Staatscourant

E-Screener
De e-screener wordt zoals reeds was aangekondigd voorlopig vervangen door het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier daar de e-screener test in de maand juli is opgeschort en geen nieuwe aanvragen meer in behandeling mochten worden genomen bij de Politie.

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, moet nu het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier worden ingediend.
Vanaf 23 september treedt de gewijzigde Regeling in werking.

LET OP Nieuwe regels
Het WM32-formulier moet in de eerste fase van het aanvraagproces de betrouwbaarheid van de akteaanvrager toetsen.
Het ‘nieuwe’ WM32-formulier is aangevuld met een paar extra vragen.
In het formulier worden nu ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd.
Referenten moeten voortaan een handtekening zetten

Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier,
is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen
om als referent te worden opgevoerd.
Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager.

Mentale stabiliteit
Wanneer uit de antwoorden van het ingevulde formulier twijfels of bezwaren omtrent de betrouwbaarheid van de akteaanvrager ontstaan, zal de politie een persoonlijk gesprek met de aanvrager willen voeren.

In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.
Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over de akteaanvrager aan te scherpen.
Indien er twijfels blijven bestaan over de mentale stabiliteit, vraagt de politie een verklaring van een arts.
Hierin wordt vanuit medisch oogpunt gekeken naar indicaties, waaruit moet blijken of de aanvrager wel of geen vuurwapenbezit kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van de jachtakte/verlof.

Tijdelijke oplossing
De herinvoering van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is zoals reed aangegeven een tijdelijke oplossing.
Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders
naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over een permanente oplossing.