Privacy

SV De Witte Roos en uw persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU

Verklaring
Op deze pagina geven wij als Schietvereniging inzicht
in ons Privacy beleid. Wij volgen hierbij de richtlijnen
zoals die zijn aangereikt door de K.N.S.A.
Tezamen met Deloitte Legal uit Amsterdam heeft
de KNSA de afgelopen tijd een stappenplan
ontwikkeld en daarbij behorende model-documenten
voor KNSA-verenigingen om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens
en inmiddels zijn alle documenten aan die nieuwe wet
aangepast en zijn de nieuwe documenten toegevoegd.

Download documenten
Hieronder vind u die documenten:

Register verwerkingen
Wat wordt er vastgelegd bij de Schietvereniging,
voor hoelang, en wie heeft er inzicht.

Informatiebrochure Privacy
Brochure met uitleg over de omgang van uw gegevens.

Privacy verklaring
SV De Witte Roos privacy verklaring.

Update per September 2022 documenten vernieuwd.

Inzage, wijzigen of bezwaar.
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging
via telefoonnummer 0621 - 553 946 per e-mail aan secretaris@svdewitteroos.nl
of gebruik het contactformulier voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.
e. Uw overige rechten op gebied van Privacy en de AVG

Deze website maakt geen gebruik meer van Google Analytics i.v.m. uw privacy.
Voor Analytics maken wij gebruik van Matomo (www.matomo.org).

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.