De wet

De wapenwetgeving is geregeld in de "Wet wapens en Munitie" of kortweg WWM van 1986, en is opnieuw vastgesteld c.q. gewijzigd in 1995, 1997 en 1999. De eerste Wet Wapens en Munitie, die van 1986 dus, verving de toen in drie wetten beschreven wapenwetgeving, namelijk de Wapenwet van 1890, de Vuurwapenwet van 1919 en de Wet tot wering van ongewenste handwapens van 1965, bekent als de Stilettowet.

De Wet Wapens en Munitie is een raamwet. Nadere uitwerking van de wettelijke bepalingen is te vinden in een tweetal uitvoeringsbesluiten namelijk:

  • Regeling Wapens en Munitie (RWM)
  • Circulaire Wapens en Munitie (CWM)

Het is vooral de Circulaire die een aantal belangrijke bepalingen bevat voor de sportschutter. De Circulaire bevat aanwijzingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de korpschef van de Nationale Politie, die hij bij de uitvoering van de wet in acht moet nemen.

Luchtdrukwapen en Airsoft
Luchtdrukwapens (buks met veer, gas of perslucht) vallen onder Categorie IV en zijn vrij van verlof.
Luchtdrukwapens mogen vanaf 18 jaar worden vrij worden gekocht.
Airsoft wapens zijn alleen toegestaan bij aanmerkelijk belang.
Je bent dus lid van een Airsoft vereniging, dan heb je een aanmerkelijk belang.
Zomaar een "Balletjes pistool" kopen is dus niet toegestaan.
Als houder van een Verlof is het niet automatisch een goedkeur en het dus mogen voorhanden hebben van een Airsoft wapen.
Airsoft heeft de specifieke eigenschap nog al sterk gelijkend te zijn op "Originele/Echte" wapens.
Airsoft wapens moeten dus net als andere wapens opgeborgen en vervoert worden in een foedraal en mogen niet op de openbare weg zichtbaar worden "gedragen".

Voorhanden hebben van, of dragen van.....
Het voorhanden hebben of dragen van is een moeilijk begrip, maar wellicht is het met een voorbeeld duidelijk te maken.
Een honkbalknuppel tussen de voorstoelen van een auto ligt daar met een ander doel dan te gaan honkballen, en derhalve is dat het voorhanden hebben / dragen van een wapen en dus strafbaar!
Een honkbalknuppel achter in de auto opgeborgen in een sporttas met bijpassende (bij voorkeur gewassen) kleding is dus prima, maar je hebt het nog steeds voorhanden.
Een wapen thuis in de kluis is ook voor handen hebben, je kan er tenslotte op ieder moment bij.

Het voorhanden (of dragen van) een wapen (lucht- of sport- schietwapen) op de openbare weg zonder juiste verpakking zoals koffer of tas, is verboden. Voorhanden hebben is in deze bedoeld als schiet of gebruiksklaar. Een Jacht geweer wat niet is opengebroken en over de schouder gedragen wordt gezien als schietklaar, en derhalve verboden op de openbare weg.

  • download de diverse documenten op onze download pagina
    Wet Wapens en Munitie
    Reglement Wapens en Munitie
    Circulaire Wapens en Munitie