Vereniging

Basiscertificaat KNSA
SV De Witte Roos is door de KNSA in 2022 opnieuw gecertificeerd.
KNSA Registratie: 3888 SV De Witte Roos te Zegveld.
Geldig tot 18-10-2026

De leden
Onze vereniging kent junior-, en seniorleden.
Tot 18 jaar is men jeugd/junior lid en daarna wordt men senior lid.
We zijn een kleine vereniging en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Om lid te mogen worden van onze vereniging is er een
zogenaamde Verklaring Omtrent het Gedrag noodzakelijk.
Als introducé is nog geen V.O.G. vereist.
Deze V.O.G. is aan te vragen bij de gemeente, of je kan hem hier downloaden / invullen.
Voor een V.O.G.-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.
LET OP, dat u altijd de laatste versie van een V.O.G. formulier gebruikt.
De Huidige versie VOG is van juni 2022 (check voor de zekerheid of je de laatste hebt).

V.O.G.
Zolang er nog geen V.O.G. is afgegeven is men Introducé.
Bij het niet verkrijgen van een V.O.G. beëindigd automatisch het mogelijke lidmaatschap.
Daarnaast is uit wettelijke verplichtingen onze vereniging aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA).

Onze leden zijn dan ook automatisch lid van de KNSA.

Disciplines en materieel
Bij onze vereniging kan geschoten worden met Klein Kaliber Geweer, Pistool of Karabijn.
Dit i.v.m. de lengte van de 5 schietbanen (max. 12 meter).
Klein kaliber staat gelijk aan .22LR

Onze vereniging beschikt over diverse verenigingswapens.
3 Rechtse en 1 links wedstrijdgeweer(en) en 1 Karabijn.
Daarnaast beschikt de vereniging over 4 pistolen.
Het is dus als nieuw lid niet noodzakelijk om een eigen wapen aan te schaffen.
(Dit kan pas na 1 jaar volwaardig lidmaatschap)*
* Lees de FAQ.

Lidmaatschap en kosten
De contributie van onze vereniging voor het jaar 2023 bedraagt:
Juniorleden             € 67,50 per kalenderjaar
Seniorleden             € 67,50 per kalenderjaar
KNSA Contributie   € 42,50
Inschrijfgeld nieuw lid KNSA Senior lid € 42,50
Inschrijfgeld nieuw lid KNSA Junior lid € Gratis
(Tarieven 2023)

Aanvraag verlengen verlof
Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben
van vuurwapens (WM4) moet € 138,20 worden betaald,
(€ 192,65 inclusief afname E-sceener / Per Sept 2022 opgeschort).
ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld.
Voor het verlengen van een verlof wordt € 68,20 in
rekening gebracht en een wijziging op het verlof
(zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen)
wordt met € 30,00 belast.

Deze bedragen zijn vastgesteld
in de Regeling wapens en munitie, artikel 50.

In datzelfde artikel, onder a, lid 2, is een bepaling opgenomen
dat de vergoeding bij een combinatie – bijvoorbeeld het verlengen van een privé- en een verenigingsverlof – meer dan het bedrag dan verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt, in rekening wordt gebracht.
Die extra bepaling in artikel 50a, lid 2 van de Regeling
houdt in dat bij gelijktijdige verlenging van een tweede verlof
door één zelfde persoon voor dat tweede verlof
slechts de administratieve kosten (€ 30,00) in rekening gebracht worden;
dus 1 x € 68,20 en 1 x € 30,00.

Munitie voor Leden
Buiten deze bedragen dient men nog per schietbeurt patronen aan te kopen.
De kosten zijn € 3,75 per 25 stuks.

Gelukskaart
Tijdens het seizoen organiseren wij een extra avond met spelelement.
Gelukskaarten bieden een kans op een leuke prijs.
Prijs per beurt is € 1,50 of 4 x € 5,-
Een taart of lekker rollade kan uw prijs zijn.
Per avond en prijzen worden de sets samen gesteld.
Een set bestaat uit 3 of 4 kaarten met maximaal 12 of 16 beurten.

Introducé kosten
Introducé mag 1 x kaart met 5 x munitie aankopen voor € 2,00
Gebruik van een verenigingswapen is gratis.
Een introducé mag maximaal 3 x per jaar deelnemen aan een activiteit.
Daarna is Lidmaatschap (aspirant) verplicht.
Er is een identificatie plicht (ID/Rijbewijs/Paspoort).
Uw gegevens worden volgens de privacy wetgeving (AVG 2018) behandeld.

Locatie adres en openingstijden
Kelder Milandhof (ingang aan de zijde van de bibliotheek)
Middenweg 2
3474 KC ZEGVELD